My Weblog

June 21, 2006

Gjellerup som autonomt område

Filed under: Danmark, Eurabia, Global Jihad, Islam, Multi Kulti, Terror — limewoody @ 12:16 pm

Ifølge Nørrebrofatwaen tilstræber en række muslimske organisationer at gøre Nørrebro til et rent autonomt muslimsk område. Noget lignende er langt mere fremskreden i Gjellerupparken i Århus, hvor en lille lovligt anmeldt demonstration mod terrororganisationen Hamas fik en rystenede udgang. Her følger beskrivelsen af hændelseforløbet:

"Vi havde anmeldt en lovlig demonstration, med temaet "Folkemorderne Hamas ud af Skandinavien".

Denne demonstration blev afbrudt af politiet, med henvisning til at de ikke kunne garantere vores sikkerhed længere. Ifølge TV2 Nords indslag kl. 19.30 fortæller rapporteren, at der ca. var  800 ophidsede ulovligt mod-demonstrerende mod vores demonstration. Politiet og pressen blev beskudt med ulovlige kanonslag og raketter, der eksploderede. Disse blev brugt direkte mod politi og presse.

En sådan raket, der rammer et menneske i maven, forårsager enten død eller livsfarlig kvæstelse, og foruden disse midler blev der samtidig kastet med sten, ligeledes mod politi og presse.

Politiet var klart i mindretal, og kunne derfor ikke varetage vores sikkerhed. Ophidsede moddemonstranter var i færd med at omringe vores demonstration for at angribe os direkte.Der blev råbt "danskersvin" af forbikørende biler, hvor folk hang ud af vinduet med palæstinensiske flag. Samtidig råbte de ulovlige mod-demonstranter "død over USA, død over Israel, død over Danmark!" 

Hvis 20 fredelige og lovligt demonstrerende mennesker, hvor hovedparten var ældre, der viftende med små danske papirflag, kan virke så provokerende, at stedet omkring demonstrationen blev forvandlet til et Mellemøstligt uro-område, så har disse uromagere klart vist, at de ikke respekterer den danske grundlov. Og at de samtidig sætter politi og pressefolks liv og førlighed i fare gør, at de hurtigst muligt må arresteres med henblik på en retssag, der som emne har øjeblikkelig udvisning af Danmark. Grupper, der bekriger politi, presse, den danske grundlov og lovligt anmeldte demonstrationer, har ingen plads i et dansk demokrati".

"SIAD", "Foreningen mod islamisering – oplyser, at de har anmeldt en demonstration på Nørrebro 22.juli.2006 kl. 12.00 mod islamisk ekstremisme og for at grundloven overholdes.

Se også "Nørrebrofatwaen":

Sufifatwa: Jag danskere ud af Nørrebro!
skrevet af Tariquah

Sufifatwa opfordrer til at jage danskere ud af Nørrebro!

Følgende brev er på dårlig dansk sendt i okt.-dec. 2001.
Et enkelt eksemplar af brevet havnede i en ikke-muslimsk institution på Nørrebro .
Brevet er fra "Tariquah – hellig jihad, Danmark", d.v.s. de muslimske sufiordener (islammystikere i Danmark). Det er sansynligvis skrevet af tyrkere: bemærk den tyrkiske betegnelse for Tyrkiet: "Türkie", samt de halvt-engelske ord fait (sikkert faith) og mosker (dansk flertal af engelsk mosk).
Bemærk, at brevet er en konklusion/bestemmelse ifølge Fiqh, dvs. islamiske retslærde og er udsendt som fatwa, dvs. juridisk bestemmelse for de troende. Det er uklart om disse retslærde (ulamaer), som har foretaget denne islamiske "retsafgørelse" er bosiddende i Danmark eller udlandet.

Tariquah jihads fotokopierede brev:

sendt til "muslimske støtter i Danmark".

"Vi er nu mange indvandrer i Danmark og vi bliver hvert år ca. 15-20.000 flere. Det er derfor vigtigt, at vi får vores eget område i Danmark, hvor muslimer kan leve som den hellige Koran bestemmer. Det er vores menneskeret at få vores eget område, hvor vi kan leve uden druk, narko, nøgne danske piger, pølsebod, dårlige bodegaer og alle mulige andre danske ting.

Vi er mange muslimer på Nørrebro, og Nørrebro ligger i hovedstaden og nær lufthavnen. Derfor skal vi gøre Nørrebro til en islamisk bydel kun for os muslimer, hvor vi kan have vores kvinder i fred, hvor kvinder kan gå tildækket, som den hellige Koran bestemmer, hvor der er rent og befolkningen er ren, vi skal have mange islamiske skoler; hvor piger og drenge kan gå hver for sig, gymnastik og lejerskole, billedkunst af mennesker, biologi og andet dårligt skal forbydes. Vores drenge må ikke gå i bad med andre, for muslimske drenge er omskåret og må ikke vise sig, for han er uden hud og altid klar til at lave børn. Danskerne er selv ude om voldtægt af deres piger, for de beskytter ikke deres piger og urene piger er ikke beskyttet af den hellige Koran. Islam er stor og skal herske i verden som den hellige Koran siger. Husk selv Tyrkie, som i dag er 99% muslimsk, var engang kristen og uren. Men de kristne og danskerne har ingen kraft, tro eller fait, derfor er de svage og vi er stærke.

Muhammad Gelle sagde for nogen tid siden i pressen, at vi muslimer gerne vil rejse hjem til vores egen kultur, hvis vi fik penge 100.000 kr. hver. Men han tager fejl. Det har taget os 1400 år at komme til Danmark og vi rejser aldrig hjem for vi må ikke svigte islams mål khalife. Islam er den største og hurtigst voksende religion. Enhver som ikke arbejder for Kahilfa er vores fjende. Mange danske piger gifter sig med muslimske mænd og deres børn bliver automatisk muslim ifølge den hellige Koran og selv om manden skiller sig senere og henter sig en muslimsk kone. Men en muslimsk pige må ikke gifte sig med en dansker, for en pige er svag og kan ikke viderføre islam. Hun får mandens kraft ind i sig når hun bliver gift, men hun kan ikke give kraft. Hun bliver som et dyr, hvis hun får en dansk mands kraft ind i sig, hun bliver uren og vanære islam. Når en muslimsk mand får en dreng med en dansk eller anden uren og vantro kvinde, bliver drengen omskåret og tilhører det muslimske broderskab, som gælder over hele verden. Vi holder sammen ligegyldigt hvor i verden vi kommer fra. In sha-Allah. Den hellige profet har givet os Koranen og vores tro er stærkere end alle verdens våben. Vi har vores love og regler fra Allah. Mens danske politikere er korrupte og bliver valgt hver 4. år og laver hele tiden nye love, mens vores love og regler gælder til evig tid og derfor rene. Danskerne lader urene politikere bestemme, men Allah ved bedst – lovens bog den hellige Koran skal være vores Parlament. Lad os indføre vores lov på Nørrebro. Overtage så mange forretninger og lejligheder, så rejser danskerne, vi skal lave vores egen skoler, tehuse, klubber og få så mange danskere væk, for de ødelægger vores børn og kvinder. Danske kvinder lever urent og drikker og knepper med nye mænd hver weekend og de skal ud af vores område.

Dette er bestemt ifølge FIQH og skal efterleves af alle muslimer som fathwa.
TariQah – Hellig Jihad Danmark. 22-10-01".
(Her følger en arabisk underskrift).

Brevet er et ekko af f.eks. tyske muslimers krav, som af nedenstående eksempel fremgår af det islamiske blad: "Islam hier und heute" (nr. 10, 1994, s. 6):

"Det er ønskværdigt, at muslimen opholder sig i islamiske omgivelser, da muslimen ellers konstant er konfronteret med det islamisk forkastelige, og faren består i negativ indflydelse."
Endvidere bladet "Morgendämmerung" nr.11/12,1995 s.19ff. Oprettelsen af autonome områder. "Den vestlige dominansholdning må afgjort tilbagevises, som vil foreskrive muslimerne, hvor meget af deres tro/lov der må tolereres i Vesten.- …Det vestlige samfund må acceptere den islamiske realitet, dvs. sådan som muslimerne vil danne deres omgivelser. Hvad muslimerne aktuelt kan gøre og også skal gøre, er ud fra egen initiativer at skabe muligst mange autonomiområder, altså indretninger og strukturer, som udvikler sig uden ydre indblanding og som kan praktiseres autonomt"(Udgivet af "Islamiskes centrum, Hamburg").
 

Advertisements

1 Comment »

  1. Jeg vil gerne knytte en kommentar til brevet “Sufifatwa: Jag danskere ud af Nørrebro!”

    I brevet står: “danske piger gifter sig med muslimske mænd og deres børn bliver automatisk muslim ifølge den hellige Koran og selv om manden skiller sig senere og henter sig en muslimsk kone.”

    Jeg er selv muslim, men jeg har lært at ALLE børn, uanset forældrenes tro eller mangel herpå, fødes i en tilstand af gudhengivelse, altså babyen er skabt som Gud har ønsket og bestemt det for at kunne være et mennesker der tjener sin Skaber ved at være Hans regler hengiven. Dette betyder det at være “muslim”. Og alle børn fødes i denne tilstand, men er afhængig af forældrenes og i nogle tilfælde omgivelsernes påvirkning og opdragelse udi virkeligheden, som beskrevet i koranen, hvis man tror på den. I brevet lyder det som om at når man “automatisk er muslim” skal man ikke gøre andet for at forblive muslim. Dog er virkeligheden ifølge islam at vi hver dag kan påvirkes i forskellige retninger, men da vi er en skabelse og ikke har samme erfaring, viden og evner som Skaberen kan vi ofte ikke overskue konsekvenserne af vore valg og handlinger, og dette kan påføre os eller andre smerte eller sorg i dette liv. Idet en muslim tror på et liv efter døden som er uendeligt går islam kortfattet ud på at Allah er villig til at tilgive mennesket for dets utilstrækkelighed og fejl, så længe vi lover Ham og os selv at udvikle os selv og handle ifølge det som Han har bestemt er retledning. For en muslim kan dette ikke diskuteres, da han har accepteret at Gud eksisterer, hvilket betyder at det Gud anser for korrekt er korrekt, da det jo er af Ham alt udspringer, Han skaber, og derfor kender Han sin skabelse bedst. Princippet er noget a la dét at vi for eksempel her i Danmark vælger at gå til lægen ved smerter istedet for at gå til en afrikansk voodoo-healer. Lægen siger ikke at der ikke er andre muligheder for terapi, og det er op til den enkelte om han vil prøve andet. Med islam er det sådan at muslimen tror på at koranen er de sande ord og vejledning fra Gud, og når koranen så siger at der ikke er andre bedre vejledninger, så vælger muslimen at tro herpå. Dog bliver muslimen af koranen opfordret til næstekærlighed, at være et godt eksempel ved sin livsførelse. At de muslimer i brevet ønsker sig fri fra omgivelsernes eventuelle negative påvirkning er forståeligt, for deres ønske bør være at opdrage gode børn der er til nytte for deres omgivelser ved at være hjælpsom og forstående. Men ligefrem at svine andre menneskers livsstil til som det bliver gjort i brevet, det er i mine og i nok i mange andre muslimers øjne at gå for vidt. Hvordan kan man forvente forståelse og tolerance hvis man ikke selv yder det? Der må ikke være tvang i troen siger Gud i koranen, man skal respektere andres tvivl, svare på de spørgsmål man bliver stillet ærligt, yde hjælp når man bliver bedt om det, og ellers passe sig selv, for en del af at være en god muslim er ikke at blande sig i noget der ikke vedkommer én. Muslimerne på Nørrebro føler måske at de omgivende danskere med deres egen livsstil vedkommer dem ved at udgøre en faktor for påvirkning af deres børn, og derfor kræver de sikre områder. Dette kan jeg godt forstå. Men hvordan kan man tiltvinge sig et territorie ved hjælp af hån og trusler? Islam siger også at man kun må forsvare sig hvis éns ejendom, familie eller liv bliver angrebet. Og det er næppe tilfældet på Nørrebro. Man burde bede til at kunne præstere noget mere hjerneaktivitet til at kunne finde mere fredelige og gavnlige løsninger til nytte for begge parter i området. For de har begge ret til at leve. Det er vel ikke om den ene eller den anden part har mere ret til noget, for alle har da ret til at være lykkelige og frelste, men fromhed og godhed der burde betyde noget i muslimens øjne. Måske burde Nørrebros muslimer bruge noget energi på at udvikle sig så de forestår som gode eksempler for samfundet, i det mindste ville der ydes mere tolerance og måske endda interesse fra den omgivende befolkning. Her tænker jeg på den udenlandske ungdom der ofte har en uhøflig og nogle gange direkte aggressiv holdning og adfærd overfor alt hvad der ikke ser udenlandsk ud. Muslimernes fornemste opgave er da at invitere til tro, men hvorledes kan de det når deres børn jager folk væk fra gaderne?

    Comment by Mehtap — July 20, 2008 @ 6:35 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: