My Weblog

August 23, 2006

Den lange vandring gennem Institutionerne: Fordi det danske uddannelsessystems formål ikke er primært at beskæftige sig med faktuel viden og seriøse arbejdsmetoder, men individer med en “holdning” – den rette – derfor.

Filed under: Education, Left — limewoody @ 8:04 am

Hvorfor har man som sygeplejer brug for at lære om Foucaults diskursive magtbegreb, Bourdieus habitusbegreb eller Karl Marx?
»Man har brug for nogle af de store tænkere. Vi arbejder med at lave etiske komitéer på sygehusene. Altså, hvordan håndterer man store spørgsmål omkring abort, hjernedød, forhold omkring pårørende og donation osv. Det er vigtigt at kunne sætte sig ind i de forskellige synspunkter i den slags sager«
.Hvor meget har man brug for Foucault og Hegel for at komme frem i forhold til lægerne?
»Jeg synes, at det er en simplificering, for man kan gå ind på mange uddannelser og sige, at der er for mange af nogle timer eller noget teori«.

formanden for Dansk Sygeplejeråd, Connie Kruckow i Politiken om at lægge bandager og dele piller ud.

Via Snaphanen.


 

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: