My Weblog

August 29, 2006

Kronik: Derfor forlod jeg racisme-centret

Filed under: Eurabia, Freedom of expression, Media, Migration, Multi Kulti, Politics — limewoody @ 7:11 am

Af Mads Bryde Andersen, professor, dr. jur., København

Racisme-centret har fået en politisk funktion, der ligger meget langt fra de krav om faglighed, der fremgår af EU-rådsforordningen. Er det meningen? spørger dagens kronikør og forklarer sin udtræden af bestyrelsen.

I sidste uge blev det kendt, jeg i marts trådte ud af bestyrelsen for det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad (kaldet EUMC). Jeg traf denne beslutning efter at have virket siden 2005 som suppleant for fhv. landsdommer Niels Johan Petersen (NJP).

Gennem to bestyrelsesmøder og en række bilaterale kontakter med centeret havde jeg rejst en række kritiske spørgsmål. I marts 2006 vendte NJP tilbage. Jeg havde egentlig tænkt mig at benytte min ret til at fortsætte i bestyrelsen for sammen med ham at videreføre min kritik. Men nu viste det sig, til min overraskelse, at NJP ikke ønskede at fremsætte denne kritik nu. Med udsigten til en splittet dansk delegation gav det derfor ikke mening for mig at fortsætte.

Så meget er nu kendt. Offentligheden må med en vis ret undre sig. Hvorfor har jeg, som min tidligere kollega Ole Espersen forleden udtalte her i avisen, kun kunnet »overbevise mig selv«? Er der tale om en rent akademisk kritik? Eller er principper på spil, som berører os alle?

Det vil jeg kaste lys over i det følgende. Jeg vil forklare, hvorfor der er grund til at være særdeles kritisk overfor centeret, og at roden til denne kritik bl.a. ligger i centerets manglende vilje eller evne til at afgrænse (og dermed definere) de følsomme sager, det udtaler sig om i sine årsrapporter (under titlen “Trends, developments and good practice”).

……….

Konsekvenserne er åbenbare: Med denne ekstreme fortolkning af forordningen og uden klare definitioner på, hvad man undersøger, kan centeret udtale sig om – og fordømme – enhver samfundsbegivenhed, man vælger at sætte i relation til racisme mv.

Dermed får centeret en politisk funktion, der ligger meget langt fra de krav om faglighed mv., der fremgår af forordningen. Er det meningen?

Dette spørgsmål fik jeg aldrig svaret på i racismecenterets bestyrelse. Niels-Erik Hansen glæder sig over mit farvel, og det er jo godt for ham. Den slags institutioner, han kommer fra, opsøger sjældent faglig debat.

Læs:

http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3922580

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: